top of page
Tehokasta palvelua yhden miehen yrityksestä
Tehokasta palvelua yhden miehen yrityksestä
Tehokasta palvelua yhden miehen yrityksestä
Tehokasta palvelua yhden miehen yrityksestä

 • Kiinteistön omistajalle ja rakennuttajalle

 • Suunnittelijalle 

Asiakasesimerkkejä:

 • Rakennuttajat

 • Talon rakentajat

 • Talon omistajat

 • Kiinteistökehittäjät

 • Kiinteistövälittäjät

 • Suunnittelutoimistot

 • Urakoitsijat

Jäsenyydet

 • Maanalaisten Tilojen Rakentamisyhdistys

 • Pohjoismaiden Tie- ja Liikennefoorumi,  Suomen osasto ry

 • Yrittäjät, Espoon Yrittäjät ry

Palveluesimerkit:

 • Ideavaiheessa maanalaisen tilan skissi, jonka pohjalta selviää rakentamisen aikataulu, määräluettelo ja kustannusarvio

 • Maanalaisen tilan ideointi

 • Suunnitteluvaiheessa urakka-asiakirjat ja toteutuksen konsultointia

 • Vanhan kiinteistön toimenpide-ehdotukset

oyliljestrandblogo6valmis3siniharmaaVV.p

Kokemuksella eteenpäin

 

Bjarne kuva 13.9.2021.jpg
Ennen kuin istut projektisi kanssa suunnittelupöydän ääreen, kannattaa konsultoida puolueetonta tahoa. Vahvaan kokemukseen perustuvalla taidolla selvitän projektisi kokonaiskuvan.
Maanalaisessa rakentamisessa yli puolet kustannuksista ovat aikataulusidonnaisia. Alussa, ennen tarkkoja piirustuksia, voit eniten vaikuttaa projektisi hintaan ja kulkuun. Tehokas konsulttiapu takaa kustannustehokkaat ratkaisut ja oikeat valinnat projektisi menestykseen
.

Ota yhteyttä

Varusmiehentie 11a, 02660 Espoo

bjarne(at)bliljestrand.fi

+358 - 45-197-8-377

 • linkedin

Your details were sent successfully!

Bjarne Liljestrand

Maanalaisen rakentamisen piinkova konkari

Oy Liljestrand B tarjoaa vuodesta 2015 maanalaisten tilojen luonnostelua ja kehittämistä, sekä rakennuttamista ja konsultointia. Bjarnella on 48 vuoden kattava työkokemus maanalaisista töistä. Hän on saanut nähdä tunnelityöt aloittavan yrityksen toiminnan ensimmäisestä kohteesta alkaen.

 

Bjarne on toiminut mm. työnjohtajana, suunnitteluinsinöörinä, vastaavana mestarina, työpäällikkönä asutuskeskuslouhinnoissa ja tiivistystöissä, vientipäällikkönä, kehityspäällikkönä, urakoitsijan edustajana projekteissa, toimitusjohtajana ja viimeisimmät vuodet uransa työkokemuksella konsulttina. Hänen motivaationsa toimia alalla vuosikymmenet ovat oman ammattitaidon kehittäminen ja tahto olla mukana vaikuttamassa alan kehittymiseen.

 

”Olen ollut 60 projektin organisaatiossa, normaalissa R ja SR sekä KVU urakoinnissa ja CM tehtävässä. Ruotsin Alviks Strand pikaraitiotietunneli oli ‘funktionsentreprenad’ kattaen myös toimivuuden. 1990 tehty padon injektointi oli kriisityö, johon tuli omistajan valtion komennus. E18 2007-2008 oli PPP.  Olen toiminut toimitusjohtajana Lemminkäinen Construction Ltd Finland filial Sverige 1994-2004 ja urakoitsijan edustajana 2006 saakka, sekä toimitusjohtajana sekä ammatillisena johtajana (faglig leder) Lemminkäinen Construction Ltd Finland, norsk avdeling av utenlandskt företag, vuosina 1994-2006. Vuosina 1981-1983 olin Saudi-Arabiassa suunnittelu- ja työpäällikkönä, sekä 1993 olin Portugalissa projektipäällikkönä.

Yhdistystoimintaa on ollut MTR:ssä, PTL:ssä, VMY:ssä, BeFo:ssa, ITA:ssa”,

 

Bjarne Liljestrand, 2021

Enso gutzeit

"Louhintatyö Enso Gutzeitin tehtaalla Kotkassa vuonna 1979 on jäänyt erityisesti mieleen sen haastavuuden takia. Olin silloin Lemminkäisen leivissä vastaavana mestarina. Tehtaalla tehtiin työtä kolmessa vuorossa, ja välittömästi seinämän takana oli päämuuntaja jolla oli tarkat louhinnan tärinän raja-arvot. Louhittavaa seinän vieressä oli 10 metrin korkeudelta."

bottom of page